1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige

Hur säkerställer er förening att ni följer Barnkonventionen?

Om Pacs

PACS – Protection and Action for Childrens rights in Sports är en barnrättsorganisation inom idrott som hjälper idrottsföreningar att följa barnkonventionen genom utbildning i barns rättigheter. PACS ger fortlöpande juridiskt stöd till föreningen och utbildar barnen i barns rättigheter.

PACS ger idrotten de verktyg för att ta ett mer socialt ansvar i samhället än vad idrotten gör idag. Tillsammans med er idrottsföreningar kommer vi skapa världens bästa idrott – svensk idrott.

Kommande certifieringar

Samarbetspartner

Jag är övertygad om att genom att erbjuda barn en idrott som är trygg och utvecklande kommer vi skapa ett bra samhälle

Genom att idrotta kan barn bland annat få lära sig värderingar, skapa relationer, få ökat självförtroende och självkänsla, få ökad fysisk styrka eller få möjlighet att bara få andas och tänka på något annat för en stund. Det som fick mig att börja idrotta som barn var att idrottsrörelsen präglades av framtidstro. I idrotten finns en inbyggd ambition till utveckling och ständig förbättring.

Barn är det värdefullaste vi har. Jag är övertygad om att genom att erbjuda barn en idrott som är trygg och utvecklande kommer vi skapa ett bra samhälle.

Louise Hammarbäck
Jurist och grundare av PACS

Följ oss på Instagram

  • Nyhetsbrev