SEB Usif Arena, ett bra exempel på inkluderande idrottsverksamhet.

SEB USIF Arena

Hos SEB Usif Arena kan barn (och vuxna) som är rullstolsbundna spela rullstolstennis utan problem. Det är ingen sidoverksamhet utan en naturlig del av verksamheten.Detta är ett bra exempel på hur man kan inkludera paraidrottande barn i sin ordinarie verksamhet och därmed möjliggöra barnkonventionens artikel 31 – alla barns rätt till vila, fritid och lek.