Covid-19 och dess effekter på barn

Situationen med Covid-19 gör utsatta barn mer sårbara Vi på PACS arbetar med barnkonventionen inom idrottsrörelsen och det innebär bland annat att vi förebygger våld och sexuella övergrepp mot barn i idrottsmiljöer. Vi arbetar även med att utbilda barn i deras rättigheter och i kroppslig integritet så att de ska få styrkan att säga ifrån […]

Covid-19 och vikten av fysisk aktivitet

PACS ser allvarligt på Covid-19 och konsekvenser för hela jordens befolkning men även dess konsekvenser för svensk barnidrott och för barns hälsa i hela världen. Covid-19 är klassat som pandemi av WHO, World Health Organisation, som nu även sprids i det svenska samhället. Den svenskaregeringen har den 11 mars beslutat från och med den 12 […]