Fokus på talanger- hållbart för vem?

Idrottens professionalisering och kommersialisering ställer idag nya krav på hur idrottsorganisationer ska hantera förhållandet mellan elit och breddidrott. Idrottsorganisationer har en önskan om att nå tidiga elitresultat samt skörda framgångar på klubblagsnivå så tidigt som möjligt. Därför pratas det mycket om att skapa talanggrupper och att föreningarna gärna vill få fram de barn-och ungdomar som […]