Covid-19 och dess effekter på barn

Situationen med Covid-19 gör utsatta barn mer sårbara Vi på PACS arbetar med barnkonventionen inom idrottsrörelsen och det innebär bland annat att vi förebygger våld och sexuella övergrepp mot barn i idrottsmiljöer. Vi arbetar även med att utbilda barn i deras rättigheter och i kroppslig integritet så att de ska få styrkan att säga ifrån […]

Covid-19 och vikten av fysisk aktivitet

PACS ser allvarligt på Covid-19 och konsekvenser för hela jordens befolkning men även dess konsekvenser för svensk barnidrott och för barns hälsa i hela världen. Covid-19 är klassat som pandemi av WHO, World Health Organisation, som nu även sprids i det svenska samhället. Den svenskaregeringen har den 11 mars beslutat från och med den 12 […]

SEB Usif Arena, ett bra exempel på inkluderande idrottsverksamhet.

SEB USIF Arena

Hos SEB Usif Arena kan barn (och vuxna) som är rullstolsbundna spela rullstolstennis utan problem. Det är ingen sidoverksamhet utan en naturlig del av verksamheten.Detta är ett bra exempel på hur man kan inkludera paraidrottande barn i sin ordinarie verksamhet och därmed möjliggöra barnkonventionens artikel 31 – alla barns rätt till vila, fritid och lek.

Barns rättigheter

Barnkonventionen PACS

När man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. I den situationen är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av de fyra grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen. […]

Årets Change Leaders 2020.

Årets Change Leaders

I november 2019 på Social Innovation Summit i Malmö presenterade Reach for Change årets Change Leaders 2020. PACS grundare och generalsekreterare Louise Hammarbäck blev vald som ny Change Leader i Sverige. Denna utmärkelse anser PACS vara ett bevis på PACS goda arbete för barn. Att få utmärkelsen Change Leader innebär:Rådgivning och coaching inom områden där […]