Fokus på talanger- hållbart för vem?

Idrottens professionalisering och kommersialisering ställer idag nya krav på hur idrottsorganisationer ska hantera förhållandet mellan elit och breddidrott. Idrottsorganisationer har en önskan om att nå tidiga elitresultat samt skörda framgångar på klubblagsnivå så tidigt som möjligt. Därför pratas det mycket om att skapa talanggrupper och att föreningarna gärna vill få fram de barn-och ungdomar som […]

Covid-19 och dess effekter på barn

Situationen med Covid-19 gör utsatta barn mer sårbara Vi på PACS arbetar med barnkonventionen inom idrottsrörelsen och det innebär bland annat att vi förebygger våld och sexuella övergrepp mot barn i idrottsmiljöer. Vi arbetar även med att utbilda barn i deras rättigheter och i kroppslig integritet så att de ska få styrkan att säga ifrån […]