Covid-19 och dess effekter på barn

Situationen med Covid-19 gör utsatta barn mer sårbara

Vi på PACS arbetar med barnkonventionen inom idrottsrörelsen och det innebär bland annat att vi förebygger våld och sexuella övergrepp mot barn i idrottsmiljöer. Vi arbetar även med att utbilda barn i deras rättigheter och i kroppslig integritet så att de ska få styrkan att säga ifrån när något händer hemma eller i skolan. Vi vet att när barn isoleras, ökar risken för våld och övergrepp. Avbrott från skola och vardag gör att många barn förlorar kontakten med trygga vuxna i sin omgivning. De spenderar dessutom mer tid på nätet. Med anledning av Covid-19 har det skett en ökning av våld i nära relationer, grooming på nätet (kontakt med barn i sexuellt syfte) och ökad spridning av övergreppsmaterial.

Tillsammans kan vi göra skillnad.

Du som är vuxen 

Var uppmärksam på dina egna barn och andra barn i din närhet som kanske saknar en trygg familjesituation. Du kan på olika sätt visa att du finns där för dem. Lita på din magkänsla och kontakta socialtjänst, skola eller polis om du är orolig. Engagera dig i vad ditt barn gör på nätet och förklara att alla regler som gäller i verkliga livet även gäller där.

Du som är barn 

Om någon av dina vänner eller du själv mår dåligt kan du prata med någon vuxen du litar på. Gör någon dig illa kan du kontakta polisen och BRIS. Kom ihåg att det är vuxnas ansvar att se till att ingen gör barn illa. Ingen får göra dig ledsen eller få dig att må dåligt varken hemma, på nätet eller någon annanstans. Du är inte ensam och det är aldrig ditt fel.