Covid-19 och vikten av fysisk aktivitet

PACS ser allvarligt på Covid-19 och konsekvenser för hela jordens befolkning men även dess konsekvenser för svensk barnidrott och för barns hälsa i hela världen.

Covid-19 är klassat som pandemi av WHO, World Health Organisation, som nu även sprids i det svenska samhället. Den svenska
regeringen har den 11 mars beslutat från och med den 12 mars och tills vidare, i hela Sverige, att det blir förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. Detta beslut har inneburit att idrottsevenemang
ställts in (bland annat SHL-slutspelet). Även evenemang för ungdomsidrotten ställs in. Flera förbund har stoppat seriespel för ungdomar och flera föreningar har lagt ner all träning och annan verksamhet.

Aldrig tidigare har folkhälsan varit mer aktuell, av flera anledningar. Barn och ungdomar bör röra på sig i sammanlagt minst 60 minuter per dag. Det är bra med många olika slags aktiviteter för att utveckla olika förmågor, som till exempel hjärt- och lungkapacitet, muskelstyrka, flexibilitet, snabbhet, rörlighet, reaktionsförmåga och koordination. PACS ser allvarligt på risken att barn sitter hemma framför dator eller mobiltelefon istället för att få den dagliga rörelse de behöver för att må bra.

Folkhälsomyndighetens generalsekreterare Johan Carlson har på presskonferens under fredagen den 13 mars uttalat sig i frågor rörande bredd- och ungdomsidrott.

”Det finns ingen anledning att ställa in små evenemang, fotbollsträning eller hockeyträning för ungdomar med 10 – 15 personer. Där har vi inte de stora riskerna.” Att ställa in sådana aktiviteter kan snarare motverka de syften man vill uppnå.

”Tvärtom är det viktigt att aktiviteter för hälsan pågår, att helt förlama samhället på aktiviteter tjänar inte det här syftet och motverkar de allmänna hälsomålen. Det är inte rimligt att man slutar med allting.”

PACS följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vill uppmana friska barn och föräldrar att fortsätta idrotta i sina föreningar. De barn och vuxna som har multisjuka och äldre människor i sin närhet vill vi uppmuntra till spontanidrott.

Tyvärr är det inte den enda anledningen till att inte ställa in träningar för barn. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har drygt 20 procent av alla barn i Sverige, upp till 430.000 barn, någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem. Det är vart femte barn. PACS vill därtill belysa ett kort citat från Bris årliga rapport, 2020:1 Hållbara Liv: ”Psykisk ohälsa är det vanligaste samtalsämnet hos Bris när barn söker stöd och allvarsgraden i barns samtal fortsätter att öka. Samtalen om suicid har ökat med hela 88 procent under de senaste fyra åren. Under samma tidsperiod har samtal om självskadebeteenden ökat med 55 procent och ätstörningar med 48 procent. Många barn håller sitt dåliga mående för sig själva och berättar inte om hur de mår för närstående i sina liv.”

På pappret har barns rättigheter i Sverige aldrig varit starkare då barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Barns rättigheter gäller alla barn i hela världen. Trots detta är barns uppväxtvillkor inte jämlika. För barn som mår dåligt på grund av föräldrars missbruk eller på grund av egen psykisk ohälsa är idrott ett avbrott i vardagen som har stor betydelse.

För en hållbar barndom och ett socialt hållbart samhälle bör vi fortsätta hålla i träningar och utöva spontanidrott för de som är friska.

Louise Hammarbäck

Generalsekreterare PACS