Barns rättigheter

När man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. I den situationen är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker.

Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av de fyra grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen.

De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling.

Enligt Barnkonventionen är det staten som är ytterst ansvarig för att se till att barn får sina rättigheter förverkligade. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är skyldig att stötta familjerna och underlätta för dem att ta hand om sina barn på bästa sätt. För några veckor sedan blev vår barnrättsjurist Louise Hammarbäck intervjuad av Göteborgs Posten om PACS arbete med barnkonventionen inom idrottsrörelsen. Läs hela intervjun genom att klicka på länken nedan.

https://www.gp.se/sport/louise-k%C3%A4mpar-f%C3%B6r-barnens-trygghet-barn-%C3%A4r-inte-sm%C3%A5-vuxna-1.23520205