SEB Usif Arena, ett bra exempel på inkluderande idrottsverksamhet.

SEB USIF Arena

Hos SEB Usif Arena kan barn (och vuxna) som är rullstolsbundna spela rullstolstennis utan problem. Det är ingen sidoverksamhet utan en naturlig del av verksamheten.Detta är ett bra exempel på hur man kan inkludera paraidrottande barn i sin ordinarie verksamhet och därmed möjliggöra barnkonventionens artikel 31 – alla barns rätt till vila, fritid och lek.

Barns rättigheter

Barnkonventionen PACS

När man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. I den situationen är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av de fyra grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen. […]

Årets Change Leaders 2020.

Årets Change Leaders

I november 2019 på Social Innovation Summit i Malmö presenterade Reach for Change årets Change Leaders 2020. PACS grundare och generalsekreterare Louise Hammarbäck blev vald som ny Change Leader i Sverige. Denna utmärkelse anser PACS vara ett bevis på PACS goda arbete för barn. Att få utmärkelsen Change Leader innebär:Rådgivning och coaching inom områden där […]