PACS – Protection and Action for Childrens rights in Sports

PACS ger idrotten rätt verktyg

En trygg och lekfull miljö med möjlighet till utveckling ska finnas för alla barn – där inget våld i någon form förekommer. Att stärka barns rättigheter och låta dem vara delaktiga och påverka viktiga frågor som rör dem är en viktig del av arbetet

PACS ger idrotten de verktyg de behöver för att ta ett mer socialt ansvar i samhället än vad idrotten gör idag.

Stöd oss

Alla gåvor är viktiga i kampen för barns rättigheter inom idrott, både de små och de stora. Stöd oss genom valfri insättning till vårt bankkonto eller via Swish.