Bli certifierad

Tillsammans med er idrottsföreningar skapar vi samhällsförändring

Då nio av tio barn någon gång är aktiva i en idrottsförening gör idrotten en stor skillnad i barns liv. Att applicera Barnkonventionen på idrotten innebär bland annat att barn har rätt till idrott och lek, utveckling och att barnets bästa ska vara i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Barnkonventionen ställer även tydliga krav på att alla som på något sätt tar hand om barn ska arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp.

PACS mål är att alla barn ska få möjlighet att idrotta och att skapa världens tryggaste idrottsmiljö där barn utvecklas och får kunskap om sina rättigheter. PACS tycker det är mycket viktigt att fånga upp de barn som är utsatta för våld eller andra kränkningar från vuxna eller barn i sin närhet, oavsett om detta sker inom idrotten, skolan eller hemma. Vårt mål åstadkommer vi genom att utbilda barn i barnkonventionen och kroppslig integritet och genom att utbilda föreningar i barnkonventionen. Vi hjälper föreningar att organisera och leda sin förening med respekt för barnkonventionens artiklar. PACS är en kvalitetsstämpel för barn och föräldrar när de väljer idrottsförening.

Vill er förening bli PACSAD?