Privacy Policy

Integritetspolicy

Välkommen till PACS! Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i hela EU och skyddet för dina personuppgifter har stärkts. Denna integritetspolicy (i fortsättningen nämnt som ”Policy”) förklarar för dig hur vi använder dina personuppgifter när du navigerar på vår hemsida, använder dig av olika stödtjänster och när du kontaktar oss på andra sätt.

Du kan surfa runt på stora delar av vår hemsida utan att lämna personuppgifter till PACS. Vissa tjänster på hemsidan förutsätter att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, t.ex. om du vill ge ett bidrag eller bli medlem.

När du ger oss en gåva eller blir medlem behandlar vi personuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer för att kunna genomföra transaktionen och för att vi ska kunna redovisa mottagna medel på ett korrekt sätt. Informationen du ger kan komma att sparas och användas i framtida utskick för att visa hur dina gåvor används och vad som händer inom organisationen.

Vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter är att administrera PACS givarservice inklusive medlemskap, fullgöra avtal om gåvor med dig, kontakta dig med information om hur gåvor används i PACS verksamhet samt säkerställa att givare är över 18 år och att vi har korrekt och aktuell kontaktinformation till givare. Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålen ovan med rättslig grund i att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med dig, fullgöra en rättslig skyldighet gällande bokföringsskyldighet samt berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för PACS berättigade intresse i att administrera PACS givarservice, kontakta dig med information om PACS verksamhet, bl.a. om hur gåvor används, samt marknadsföring, exempelvis om kampanjer eller tjänster, som vi tror kan vara av intresse för dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter. Återkallande av samtycke ske genom att höra av dig till PACS via vårt kontaktformulär på vår hemsida.